Preloader image

Kod CPV: 75000000-6
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
PREDICTWATCH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - 22.12.2018
Realizacja prac w zakresie usług sekretariatu
POWIAT ŚWIDWIŃSKI - 17.12.2018
”Pełnienie funkcji Koordynatora szkolnego w ramach projektu”
GMINA MIASTO SIERPC - 12.12.2018 Sierpc
Pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn. „Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu"
POWIAT ŁĘCZYŃSKI - 11.12.2018
Zapytanie ofertowe Na stanowisko specjalista ds. kształcenia zawodowego/koordynator merytoryczny w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku”
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 04.12.2018 Będzin
Usługi pralnicze na rzecz TW S.A.- Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 04.12.2018 Będzin
Usługi pralnicze na rzecz TW S.A.- Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 04.12.2018 Będzin
Usługi związane z przemieszczeniem mebli, wyposażenia biurowego oraz dokumentacji na rzecz TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 04.12.2018 Będzin
Usługi związane z przemieszczeniem mebli, wyposażenia biurowego oraz dokumentacji na rzecz TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie
ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW.ELŻBIETY, PROWINCJA TORUŃSKA - 28.11.2018 Złotów
Wyłonienie specjalisty ds. promocji w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Kamieniu Krajeńskim prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety”
GMINA MIASTA TARNOWA - 23.11.2018 Tarnów
Koordynatora Projektu dla projektu pn. „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ Słoneczne Wzgórze”

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!