Preloader image

Kod CPV: 75000000-6
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Nadleśnictwo Białowieża - 28.02.2019 Białowieża
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Białowieża w roku 2019 ; SA.270.1.1.2019
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O. O. W WOLSZTYNIE - 18.02.2019 Wolsztyn
Prowadzenie spraw finansowo - księgowych w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzani ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach
MAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUDOWNICTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 13.02.2019 Warszawa
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi prowadzenia doradztwa technicznego i nadzoru, w zakresie ochrony przeciwpożarowej podczas budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie Hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą
GMINA MIASTA TARNOWA - 12.02.2019 Tarnów
Asystenta Koordynatora Projektu dla projektu pn. „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ Słoneczne Wzgórze”
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu - 30.01.2019 Opole
Usługa polegająca na wykonaniu trzykrotnego koszenia i grabienia trawy na terenach stacji WN/SN należących do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu oraz jej wywóz i utylizacja - ZAK03/BK/4/2019
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach - 28.01.2019 Gliwice
Sukcesywne pranie odzieży roboczej na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach
MAR-BUD SP. Z O.O. BUDOWNICTWO SP. KOMANDYTOWA - 24.01.2019
Wyłonienie oferenta na prowadzenie doradztwa technicznego i nadzoru, w zakresie ochrony przeciwpożarowej podczas budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie Hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą
ŁUKASZ GOŁĘBIOWSKI - INTEREGO - SZKOLENIA, DORADZTWO, TERAPIA - 22.01.2019
Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zajęć z zakresu Arteterapii.
PREDICTWATCH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - 22.12.2018
Realizacja prac w zakresie usług sekretariatu
POWIAT ŚWIDWIŃSKI - 17.12.2018
”Pełnienie funkcji Koordynatora szkolnego w ramach projektu”

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!