Preloader image

Kod CPV: 77000000-0
Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Nadleśnictwo Maskulińskie - 20.02.2019 Ruciane-Nida
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie w roku 2019 - SA.270.3.2019
Urząd Miejski w Świętochłowicach - 14.02.2019 Świętochłowice
Przetarg nieograniczony -Całoroczne utrzymanie drzewostanu rosnącego w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych oraz na innych terenach Miasta Świętochłowice
Nadleśnictwo Krynki - 14.02.2019 Szudziałowo
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE), Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krynki w roku 2019
Urząd Miasta Żyrardowa - 25.01.2019 Żyrardów
Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej w Żyrardowie – Zadanie 2
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - 24.01.2019 Gdynia
D25P/251/12-54rj/18 USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ PRAC POMOCNICZYCH DLA SZPITALI POMORSKICH Spółka z o. o. w lokalizacji POMORSKIEGO CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY W GDAŃSKU
Urząd Miasta Żory - 17.01.2019 Żory
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2019 r.-etap I
Nadleśnictwo Rudka - 16.01.2019 Rudka
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Drugi przetarg na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudka w roku 2019
Nadleśnictwo Giżycko - 15.01.2019 Gajewo
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Franciszkowo i Rząśniki w Nadleśnictwie Giżycko w roku 2019.
GMINA BYTOM UL. PARKOWA 2 MIEJSKI ZARZĄD ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BYTOMIU - 14.01.2019 Bytom
Wycinka i pielęgnacja drzew w Parku Ludowym w ramach Projektu „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu”
SPÓŁKA KOMUNALNA "DORZECZE BIAŁEJ" SP. Z O.O. - 09.01.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice”

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!