Preloader image

Kod CPV: 77000000-0
Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - 08.03.2019 Poznań
WZP.271-2/19 Koszenie traw z podziałem na pobocza i rowy przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie 9 Rejonów Dróg Wojewódzkich
Nadleśnictwo Białowieża - 28.02.2019 Białowieża
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Białowieża w roku 2019 ; SA.270.1.1.2019
Nadleśnictwo Maskulińskie - 20.02.2019 Ruciane-Nida
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie w roku 2019 - SA.270.3.2019
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - 20.02.2019 Gorzów Wielkopolski
Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2215 przy ul. Śląskiej 82-83 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacją terenu podwórza.
Urząd Miasta Chełm - 19.02.2019 Chełm
Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w ramach projektu „Chełmski Łańcuch Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
AGRO-LAND MAREK RÓŻNIAK - 19.02.2019 Jastrowie
Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Agro – Środki – Technika - Technologia
Urząd Miasta Legnica - 18.02.2019 Legnica
Utrzymanie terenów zieleni parkowej
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA - 18.02.2019 Kowalewo Pomorskie
Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - 18.02.2019 Gorzów Wielkopolski
Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 1136 przy ul. Mieszka I 4 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacją terenu podwórza.
Starostwo Powiatowe w Chełmie - 18.02.2019 Chełm
Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla gminy: Rejowiec Fabryczny, Rejowiec Fabryczny Miasto, Sawin, Wojsławice, Ruda Huta, Białopole

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!