Preloader image

Kod CPV: 77000000-0
Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Nadleśnictwo Augustów - 08.04.2019 Augustów
Poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez LP.
Urząd Miejski w Świętochłowicach - 27.03.2019 Świętochłowice
Przetarg nieograniczony -Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów „Street Workout” na terenie miasta Świętochłowice
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - 08.03.2019 Poznań
WZP.271-2/19 Koszenie traw z podziałem na pobocza i rowy przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie 9 Rejonów Dróg Wojewódzkich
Nadleśnictwo Białowieża - 28.02.2019 Białowieża
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Białowieża w roku 2019 ; SA.270.1.1.2019
NADLEŚNICTWO BIŁGORAJ - 28.02.2019 Biłgoraj
Zapytanie o oszacowanie usług związanych z ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Józefów
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - 27.02.2019 Gorzów Wielkopolski
Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2318 przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacją wspólnego terenu podwórza.
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - 27.02.2019 Gorzów Wielkopolski
Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2304 przy ul. Wawrzyniaka 52 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacją wspólnego terenu podwórza.
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - 26.02.2019 Gorzów Wielkopolski
Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2291 przy ul. Wawrzyniaka 17 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacją wspólnego terenu podwórza.
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - 26.02.2019 Gorzów Wielkopolski
Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2206 przy ul. Śląskiej 71 w Gorzowie Wlkp. i Wspólnoty Mieszkaniowej 2208 przy ul. Śląskiej 73 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacja wspólnego terenu podwórza.
Urząd Miejski w Parczewie - 25.02.2019 Parczew
Przebudowa Placu Wolności w Parczewie w ramach projektu „Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację”

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!