Preloader image

Kod CPV: 79000000-4
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 03.04.2019
Opracowanie raportu pn. „Przewodnik dobrych praktyk w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza”
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O. - 01.04.2019
D10.251.12.P.2019 - REALIZACJA KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU: „REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA SZANSĄ NA WYDŁUŻENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”
POWIAT NOWOSĄDECKI - 28.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Zamówienie na usługę digitalizacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE - 07.03.2019
0801-ILZ.260.7.2019 - przetarg nieograniczony pn. Usługa opracowania aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania- postępowanie II
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH - 28.02.2019 Elbląg
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wybór osób prowadzących zajęcia, doradztwo i warsztaty dla uczestników projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE - 28.02.2019 Rzeszów
Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego tekstów zamieszczanych na stronie interenetowej
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 28.02.2019
Wytworzenie materiałów informacyjno - promocyjnych (druk katalogów, wzorników kolorystycznych)
FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TRAKT" - 27.02.2019
3/DISONS/2019 specjalista ds. społecznych
FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO "PARASOL" - 27.02.2019
Zapytanie ofertowe nr 1/02/2019/POŚR_PS INDYWIDUALNE ZAJĘCIA z pośrednictwa pracy
FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ BARKA - 27.02.2019
Zapytanie ofertowe numer 8/WCES dotyczące wyboru Wykonawcy udzielającego konsultacji prawnych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!