Preloader image

Kod CPV: 80000000-4
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile - 26.03.2019 Piła
Kursy językowe - Inkubator kompetencji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach - 20.02.2019 Kielce
Zapytanie ofertowe nr 2/MPK/KKDZPP/2019
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - 20.02.2019
Zapytanie ofertowe dotyczące składania ofert na świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu zajęć praktycznych o charakterze projektowym dla studentów w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP”, o numerze POWR.03.01.00-00-K239/15, realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
WYŻSZA SZKOŁA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - 20.02.2019 Szczecin
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla 8 grup słuchaczy
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - 20.02.2019 Częstochowa
Świadczenie usługi realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Uśmiechnięta szkoła”- 2 części
FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI „FAR” - 20.02.2019 Łódź
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZ/MAZOWIECKIE/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (ECDL Profile Standard, moduł S1- użytkowanie baz danych wraz z egzaminem) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ
FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI „FAR” - 20.02.2019 Łódź
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZ/MAZOWIECKIE/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (ECDL Profile Standard moduły: S3 ochrona IT ; S9 rozwiązywanie problemów wraz z egzaminem) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ
GMINA CHOSZCZNO/ MGOPS CHOSZCZNO - 20.02.2019
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na realizację szkoleń (kursów zawodowych) dla beneficjentów Projektu „Lepsze Jutro” realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE - 20.02.2019 Szczecin
KURSY, SZKOLENIA I WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU POWER DLA AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE - 20.02.2019 Warszawa
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Psychologa

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!