Preloader image

Kod CPV: 80000000-4
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte - 27.12.2018 Gdynia
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) 113/ZP/18 Dostawa, wdrożenie i utrzymanie środowiska portalu edukacyjnego - platformy e-learningowej
STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI - 14.12.2018 Chełm
Szkolenia zawodowe wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi dla Uczestników Projektu
OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI - 14.12.2018 Warszawa
Poszukujamt autorów do opracowania 8 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych
OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROLNEJ - 14.12.2018 Busko-Zdrój
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu: „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce” - Zapytanie 13/8.5.1/2018
KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY - 14.12.2018 Lublin
Świadczenie przez Eksperta Kluczowego - sędziego sądu powszechnego - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej” dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY - 14.12.2018 Lublin
Świadczenie przez Eksperta Kluczowego - psychologa - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej” dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych.
UCZELNIA ŁAZARSKIEGO - 14.12.2018 Warszawa
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/UŁa/PRK/2018 na wybór wykonawcy do świadczenia usługi przygotowania i przeprowadzenia wizyt studyjnych u pracodawców oraz dodatkowych zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami dla studentów/tek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
POWIAT BRANIEWSKI - 14.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: „Pilot wycieczek” Dla 10 uczniów Technikum – technik hotelarstwa w ramach projektu pn. „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego”, RPWM.02.04.01-28-0030/17, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”
POWIAT BRANIEWSKI - 14.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: Pilarz – Drwal z obsługą kos spalinowych dla 10 uczniów Technikum – technik leśnik w ramach projektu pn „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”
POWIAT BRANIEWSKI - 14.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: Operator Wózków Widłowych dla 14 uczniów Technikum - Technik logistykw ramach projektu pn „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!