Preloader image

Kod CPV: 85000000-9
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O. - 01.04.2019
D10.251.12.P.2019 - REALIZACJA KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU: „REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA SZANSĄ NA WYDŁUŻENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 25.03.2019
Przeprowadzenie badania pn. Analiza potencjału oraz perspektyw rozwoju (trendów rozwojowych) sektora rolno-spożywczego na Mazowszu
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 04.03.2019 Bydgoszcz
SZPiFP-16-19Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)
POWIAT PUCKI - 28.02.2019
Zapytanie ofertowe 1/2019 na potrzeby projektu "Aktywny Powiat Pucki - Edycja II
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH - 28.02.2019 Elbląg
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wybór osób prowadzących zajęcia, doradztwo i warsztaty dla uczestników projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE - 28.02.2019 Lublin
Zaproszenie do składania ofert na realizację usług doradczych i szkoleniowych w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16 „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji - 27.02.2019 Warszawa
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I WYKONYWANIE ZABIEGÓW SANITARNYCH W POMIESZCZENIACH SZPITALNYCH, TRANSPORT WEWNĄTRZSZPITALNY ORAZ INNE CZYNNOŚCI POMOCNICZE WYKONYWANE NA RZECZ PACJENTÓW - SPRAWA NR 3/PN/2019/JS
CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SP. Z O.O. - 27.02.2019
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie/wybór DWÓCH osób na stanowisko: LEKARZ GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA, w tym minimum jeden lekarz SPECJALISTA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA - do wykonywania w ramach ww. projektu badań w zakresie diagnostyki prenatalnej zgodnie ze specyfikacją [TABELA 1] dla 4000 kobiet zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego – powiaty: dąbrowski, brzeski, gorlicki, tarnowski, Miasto Tarnów, które nie ukończyły 35 roku życia i nie spełniają kryteriów kwalifikacji do programu badań prenatalnych finansowanego z NFZ, oraz u których wiek ciążowy nie przekracza 14 tygodnia ciąży.
GMINA MIEJSKA RUMIA - 27.02.2019 Rumia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CUS/2019 dotyczące realizacji usług poradnictwa medycznego
GMINA MIEJSKA RUMIA - 27.02.2019 Rumia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CUS/2019 dotyczące realizacji usług pedagogicznych oraz psychologicznych

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!