Preloader image

Kod CPV: 85000000-9
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
INVESTCORE SP. Z O.O. SP. K. - 22.11.2018
„Wybór specjalistów merytorycznych (rehabilitantów / terapeutów) do opracowania modelu wstępnego układów i zespołów funkcjonalnych ZWRR wraz z wykonaniem badań weryfikacyjnych (TRL IV - V)”
GMINA KOŹMIN WIELKOPOLSKI - 22.11.2018
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania ze wsparcia przygotowawczego w projekcie
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI W POZNANIU - 21.11.2018 Poznań
Zapytanie ofertowe nr 14/2018 w ramach projektu RPWP.07.02.02-30-0049/17 Usługa Neurologopedy
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI W POZNANIU - 21.11.2018 Poznań
Zapytanie ofertowe nr 13/2018 w ramach projektu RPWP.07.02.02-30-0049/17 Usługa Fizjoterapii sensorycznej
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI W POZNANIU - 21.11.2018 Poznań
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 w ramach projektu RPWP.07.02.02-30-0049/17 Usługa Psychologa
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI W POZNANIU - 21.11.2018 Poznań
Zapytanie ofertowe nr 11/2018 w ramach projektu RPWP.07.02.02-30-0049/17 Usługa Dietetyka
JTW SP. Z O.O. - 21.11.2018 Warszawa
Usługi polegające na przeprowadzeniu badań na rzecz przedsiębiorstwa Zamawiającego
NADIR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 21.11.2018 Rybnik
ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LOGOPEDYCZNEJ
NADIR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 21.11.2018 Rybnik
ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH JAKO LEKARZA - KIEROWNIK ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO
MKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 21.11.2018 Warszawa
Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczącego usługi ratownictwa medycznego na terenie obszaru rewitalizowanego gminy Bytom w woj. śląskim

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!