Preloader image

Kod CPV: 85000000-9
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Gdański Uniwersytet Medyczny - 11.02.2019 Gdańsk
ZP/3/2019- świadczenie usługi polegającej na zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od pacjentów z chorobą nowotworową
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - 24.01.2019 Gdynia
D25P/251/12-54rj/18 USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ PRAC POMOCNICZYCH DLA SZPITALI POMORSKICH Spółka z o. o. w lokalizacji POMORSKIEGO CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY W GDAŃSKU
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji - 22.01.2019 Warszawa
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I WYKONYWANIE ZABIEGÓW SANITARNYCH W POMIESZCZENIACH SZPITALNYCH, TRANSPORT WEWNĄTRZSZPITALNY ORAZ INNE CZYNNOŚCI POMOCNICZE WYKONYWANE NA RZECZ PACJENTÓW - SPRAWA NR 41/PN/2018/JS
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - 21.01.2019 Radziejów
Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie – oznaczenie sprawy PN-01/2019
FUNDACJA "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI" - 18.01.2019 Wrocław
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania pacjenta na terenie Dolnego Śląska
MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 18.01.2019 Księżyno
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/2019/0037 na zakup usługi wykonania badań klinicznych
SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - 18.01.2019 Sosnowiec
Nabór na stanowisko opiekuna nocnego (umowa zlecenie) w mieszkaniu chronionym treningowym w Sosnowcu przy ul. Małachowskiego w wymarze 200 godzin, w okresie 22 miesięcy od dnia podpisania umowy - 2 osoby
SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - 18.01.2019 Sosnowiec
Nabór na stanowisko opiekuna dziennego(umowa zlecenie) w mieszkaniuchronionym treningowym w Sosnowcu przy uli. Małachowskiego w wymiarze 200 godzin w okresie 22 miesięcy od dnia podpisania umowy
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU - 18.01.2019 Sieradz
Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi długoterminowej medycznej opieki nad osobą niesamodzielną w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
POWIAT ŚREDZKI - 18.01.2019
Organizacja zajęć w zakresie poradnictwa o charakterze psychologicznym, poradnictwa w zakresie prawnym oraz wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!