Preloader image

Kod CPV: 85000000-9
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 25.03.2019
Przeprowadzenie badania pn. Analiza potencjału oraz perspektyw rozwoju (trendów rozwojowych) sektora rolno-spożywczego na Mazowszu
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji - 27.02.2019 Warszawa
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I WYKONYWANIE ZABIEGÓW SANITARNYCH W POMIESZCZENIACH SZPITALNYCH, TRANSPORT WEWNĄTRZSZPITALNY ORAZ INNE CZYNNOŚCI POMOCNICZE WYKONYWANE NA RZECZ PACJENTÓW - SPRAWA NR 3/PN/2019/JS
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 26.02.2019 Bydgoszcz
SZPiFP-15-19 Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 25.02.2019 Bydgoszcz
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego SZPiFP-14-19
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 21.02.2019 Bydgoszcz
SZPiFP-13-19 Świadczenie usług medycznych obejmujących badania psychiatryczne osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII, REHABILITACJI I ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI IM GEN. JERZEGO ZIĘTKA W USTRONIU SP. Z O.O. - 20.02.2019 Ustroń
Udzielanie konsultacji psychologicznych i świadczenia usług doradztwa zawodowego dla chorych reumatologicznie pacjentów projektu
EUROPEJSKA PLATFORMA EDUKACYJNA SP. Z O.O. - 20.02.2019
Przygotowanie i przeprowadzenie : Część 1. Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego pt. „Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych”, Część 2. Warsztaty w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy pt. „Warsztat gotowości do zmian –Rynek pracy – szanse i zagrożenia”, na podstawie projektu „Samodzielni i Aktywni 2”
EUROPEJSKA PLATFORMA EDUKACYJNA SP. Z O.O. - 20.02.2019
Przygotowanie i przeprowadzenie : Część 1. Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego pt. „Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych”, Część 2. Warsztaty w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy pt. „Warsztat gotowości do zmian –Rynek pracy – szanse i zagrożenia”, na podstawie projektu „Akademia Pracy 2”
EUROPEJSKA PLATFORMA EDUKACYJNA SP. Z O.O. - 20.02.2019
Przeprowadzenie indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego w projekcie „Samodzielni i Aktywni 2”
EUROPEJSKA PLATFORMA EDUKACYJNA SP. Z O.O. - 20.02.2019
Przeprowadzenie indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego w projekcie Akademia Pracy 2

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!