Preloader image

Kod CPV: 90000000-7
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu - 08.04.2019 Wrocław
Szp/FZ – 7/2019 - USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, DEZYNFEKCJI ORAZ TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO
Nadleśnictwo Augustów - 08.04.2019 Augustów
Poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez LP.
Urząd Miejski w Świętochłowicach - 27.03.2019 Świętochłowice
Przetarg nieograniczony -Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów „Street Workout” na terenie miasta Świętochłowice
GMINA MIASTO NOWY TARG - 08.03.2019
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. ZP.271.2.2019 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)
TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. - 28.02.2019
Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru dla TAURON Ciepło sp. z o.o.
Nadleśnictwo Białowieża - 28.02.2019 Białowieża
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Białowieża w roku 2019 ; SA.270.1.1.2019
Eko Dolina Sp. z o.o. - 27.02.2019 Łężyce
(03) Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – RDF gabaryt
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji - 27.02.2019 Warszawa
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I WYKONYWANIE ZABIEGÓW SANITARNYCH W POMIESZCZENIACH SZPITALNYCH, TRANSPORT WEWNĄTRZSZPITALNY ORAZ INNE CZYNNOŚCI POMOCNICZE WYKONYWANE NA RZECZ PACJENTÓW - SPRAWA NR 3/PN/2019/JS
TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. - 26.02.2019
Przegląd i sprawdzenie systemu SAP rozdzielni nawęglania oraz systemu oddymiania w budynku usług technicznych w ZWB EC2
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej - 26.02.2019 Bielsko-Biała
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej (trudnopalnej) HI Vis dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku – Białej

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!