Preloader image

Kod CPV: 90000000-7
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
GMINA MIASTO NOWY TARG - 08.03.2019
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. ZP.271.2.2019 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)
Nadleśnictwo Białowieża - 28.02.2019 Białowieża
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Białowieża w roku 2019 ; SA.270.1.1.2019
Eko Dolina Sp. z o.o. - 27.02.2019 Łężyce
(03) Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – RDF gabaryt
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji - 27.02.2019 Warszawa
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I WYKONYWANIE ZABIEGÓW SANITARNYCH W POMIESZCZENIACH SZPITALNYCH, TRANSPORT WEWNĄTRZSZPITALNY ORAZ INNE CZYNNOŚCI POMOCNICZE WYKONYWANE NA RZECZ PACJENTÓW - SPRAWA NR 3/PN/2019/JS
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku - 21.02.2019 Rybnik
Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, z odpadami stałymi ze wstępnej filtracji i ze skratkami oraz ze zużytym węglem aktywnym, nasyconymi lub zużytymi żywicami jonowymiennymi
Gmina Strzegom - 20.02.2019
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzegom
TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE "BOCIAN" - 20.02.2019 Warszawa
KRAJOWY CENZUS BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO na powierzchni próbnej nr 681
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - 20.02.2019 Lublin
RDW we Włodawie ogłasza przetarg nieograniczony na: Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w sezonie 2018/2019.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - 20.02.2019 Lublin
RDW w Puławach ogłasza przetarg nieograniczony na: USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W PASACH DROGOWYCH.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - 20.02.2019 Lublin
RDW w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg nieograniczony na: Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019 tj. zwalczanie śliskości nawierzchni i odśnieżanie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!