Preloader image

Kod CPV: 92000000-1
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Gmina Uniejów - 21.11.2018
Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji.
UCZELNIA ŁAZARSKIEGO - 21.11.2018 Warszawa
Przygotowanie materiałów dydaktycznych i przeprowadzenia szkolenia pn. "Koordynowana opieka zdrowotna - organizacja świadczeń, modele finansowania, zarządzanie ryzykiem, komunikacja"
"WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE" SP. Z O. O. - 20.11.2018
„Produkcja filmu oraz spotu reklamowego promującego realizację projektu pn. „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE”.
THE FARM51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA - 20.11.2018 Gliwice
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zakupu usługi nagrania, wraz z przekazaniem praw autorskich, muzyki i efektów dźwiękowych potrzebnych do stworzenia prototypu w ramach realizowanego projektu
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH - 20.11.2018
Przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚW. - 20.11.2018 Ostrowiec Świętokrzyski
Zapytanie ofertowe nr MCSM/04/2018 na opracowanie i recenzję podręcznika symulacji, opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych oraz opracowanie aplikacji wspomagającej nauczanie w zakresie symulacji medycznej oraz zakup programów odzwierciedlających fizjologie i psychofizjologię wirtualnego pacjenta
UCZELNIA ŁAZARSKIEGO - 20.11.2018 Warszawa
Przygotowanie programu szkolenia, materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenia szkolenia pn. „Prawo Unii Europejskiej w rozwiązywaniu sporów antymonopolowych i regulacyjnych (Relacja prawa unijnego i prawa krajowego, Pytanie prejudycjalne do TSUE, Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone naruszeniem prawa konkurencji, Spory z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowania regulacyjnego)”
ASSISTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 19.11.2018
Produkcja1 filmu informacyjno – promocyjnego, który będzie prezentowany na stoisku wystawowym Beneficjenta na targach poświęconych branży medycznej ARAB HEALTH 2019, Dubaj
FUNDACJA OFF CAMERA - 19.11.2018
Zaproszenie do składania ofert na przystosowanie seansów do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - 19.11.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2018 dotyczące złożenia oferty na stanowisko prowadzącego zajęcia sportowe/trenera dla uczestników projektu „Trampolina 2”

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!