Preloader image

Kod CPV: 92000000-1
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie - 18.01.2019 Włodawa
Przeprowadzenie przez specjalistę aktywności fizycznej/instruktora gimnastyki zajęć dotyczących edukacji zdrowotnej oraz zajęć praktycznych rozwijających aktywność fizyczną w szkołach podstawowych w ramach projektu: Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci-program profilaktyczny w województwie lubelskim.
AS-TECH SP. Z O.O. - 17.01.2019 Warszawa
Działania promocyjne w związku z uczestnictwem w targach.
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie - 17.01.2019 Lublin
Zakup usług sportowo – rekreacyjnych w formie kart abonamentowych dla pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie
Energa Operator Logistyka Sp. z o.o. - 16.01.2019 Płock
Kompleksowa obsługa reklamowa i marketingowa (w tym prowadzenie kampanii reklamowych, strategia, kreacja, produkcja oraz zakup mediów) - ZP/05/EOB-DM/2018
CHORĄGIEW KUJAWSKO-POMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO - 16.01.2019 Bydgoszcz
Zapytanie ofertowe na usługę organizacji eventu jednodniowego oraz 2 biwaków na uczestnika (3-dniowych) dla placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej.
DR SP. Z O.O. - 16.01.2019 Kolbuszowa
Zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2019r., którego przedmiotem jest produkcja filmu informacyjno - promocyjnego dla firmy DR Sp. z o.o.
MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA - 15.01.2019 Kraków
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1.3./2019 z dnia: 15 stycznia 2019 r. na zakup usługi rejestracji i dokumentacji zwyczaju kolędowania w obrządku greckokatolickim oraz montaż materiału
BaMax Barbara Danek - 14.01.2019
Produkcję i tłumaczenie spotów i filmów informacyjno - promocyjnych.
EVENTS IN POLAND Sp. z o.o. - 14.01.2019 Warszawa
Produkcja spotu reklamowego promującego markę produktów – GTB03
GMINA STRZELCE OPOLSKIE - 10.01.2019 Strzelce Opolskie
Przygotowanie i przeprowadzenie przedstawień ekologicznych dedykowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie właściwej segregacji odpadów i zagadnień związanych z zakresem spalania odpadów w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika”

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!