Preloader image

Kod CPV: 92000000-1
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU - 14.12.2018 Lubartów
Asysta merytoryczna profesjonalnej ekipy filmowej podczas przygotowywania materiału filmowego przez młodzież.
TOWARZYSTWO INICJATYW EUROPEJSKICH - 13.12.2018 Łódź
Zapytanie ofertowe na wyłonienie animatora społecznego w ramach projektu pn. "Drabina marzeń"
PROCONCEPT LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 13.12.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące druku ulotek reklamowych Nr postępowania: 2/12/2018
HARPO SP. Z O.O. - 13.12.2018 Poznań
Dostawa nagrań dźwiękowych, nagrań filmowych i zdjęć do opracowania poszczególnych komponentów oraz ostatecznego programu terapeutycznego do wspomagania terapii dysfunkcji przedczołowych
USŁUGI SZKOLNIOWE MACIEJ PERZYŃSKI - 12.12.2018
Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług niezbędnych do organizacji przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej eventu promującego ekonomię społeczną w dniu 06.01.2019 r. realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
FUNDACJA OFF CAMERA - 12.12.2018
Zaproszenie do składania ofert na usługę synchronizacji napisów do filmów pełnometrażowych prezentowanych w czasie trwania Festiwalu OFF CAMERA
INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH - 10.12.2018 Warszawa
IBE/354/2018 Przygotowanie ekspertyzy (dzieła) zawierającej wytyczne do tworzenia nazw kwalifikacji nadawanych w szkolnictwie wyższym (6-8 poziom PRK) i tłumaczeń tych nazw na język angielski wraz zaleceniami dotyczącymi tłumaczenia nazw własnych uczelni na język angielski.
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU - 10.12.2018 Wrocław
Stworzenie 10 filmów instruktażowych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 10.12.2018
Zakup opracowanego filmu reklamowego do umieszczania w Internecie jako element SEO.
LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU - 07.12.2018 Lubartów
Przygotowanie materiału filmowego nt. spektaklu oraz o metodzie stanowiącej przedmiot projektu.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!