Preloader image

Kod CPV: 92000000-1
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 03.04.2019
Opracowanie raportu pn. „Przewodnik dobrych praktyk w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza”
LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA - 27.02.2019 Lublin
PROCEDURA WYBORU INSTRUKTORA/ÓW NORDIC WALKING DO 15 KLUBÓW SENIORA PCK W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W CZEMIERNIKACH - 27.02.2019 Czemierniki
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ŚWIETLICA/03/2019 na wyłonienie wykonawców usług zapewnienia instruktorów do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w ramach projektu „Dom Integracji MANSJONARIA w Czemiernikach”
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE - 27.02.2019
Współorganizacja wojewódzkiej kampanii społecznej, promującej zagadnienia ekonomii społecznej, realizowanej za pośrednictwem rozgłośni radiowej o zasięgu na całe woj. lubuskie.
FUNDACJA OFF CAMERA - 27.02.2019
Zaproszenie do składania ofert na realizację dokumentacji wydarzeń w trakcie Festiwalu OFF CAMERA
KUŹNIA TALENTÓW - 27.02.2019 Lusówko
Organizacja jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Zielonej Góry dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Głogowie
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ I ŚW. KAZIMIERZA - 26.02.2019 Mońki
Konserwacja zabytkowego ołtarza głównego z koscioła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE - 26.02.2019
Profesjonalnego przygotowania i kompleksowej obsługi, w wysokiej jakości, do czterech webinariów.
Gmina Wieleń - 26.02.2019
Organizacja i prowadzenie zajęć warsztatowych oraz organizacja i prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej dla uczestników Klubu Seniora w okresie marzec 2019 – sierpień 2020
OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI - 26.02.2019 Opole
Zapewnienie wykonania występu tanecznego nawiązującego tematycznie do kultury przemysłowej podczas realizacji ogólnopolskiej konferencji rozpowszechniającej w ramach projektu InduCult2.0 w dniu 25.03.2019 r. w Opolu.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!