Preloader image

Województwo kujawsko-pomorskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Urząd Miejski w Tucholi - 29.03.2019 Tuchola
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola"
Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie - 31.01.2019 Jaroszewo
Przetarg nieograniczony „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie”
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 03.01.2019 Toruń
Sukcesywne świadczenie usług organizacji zagranicznych podróży służbowych, nr ref.: TARRSA/PS/1/2018, nr ogłoszenia: 2018/S 224-512797
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie - 19.12.2018 Żnin
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 19.12.2018 Bydgoszcz
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego o zamówieniu (PL/UE)
Urząd Miasta Bydgoszcz - 18.12.2018 Bydgoszcz
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu wielopoziomowego typu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury drogowej, technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy (WZP.271.11.2018.E)
Urząd Miasta Bydgoszcz - 18.12.2018 Bydgoszcz
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu wielopoziomowego typu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury drogowej, technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy (WZP.271.11.2018.E)
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - 17.12.2018 Toruń
Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu w 2019-2021
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 17.12.2018 Bydgoszcz
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE): Dostawa sprzętu transportowego w wersji policyjnej nieoznakowany
Anwil - 14.12.2018 Włocławek
Sporządzenie operatu przeciwpożarowego

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!