Preloader image

Województwo kujawsko-pomorskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Urząd Miejski w Tucholi - 29.03.2019 Tuchola
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola"
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 20.03.2019 Bydgoszcz
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Dostawa telefonów stacjonarnych cyfrowych, telefonów komórkowych oraz przełączników sieciowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 19.03.2019 Bydgoszcz
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Świadczenie kompleksowych usług naprawy samochodów Policji uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych lub w innych okolicznościach
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 26.02.2019 Bydgoszcz
SZPiFP-15-19 Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 25.02.2019 Bydgoszcz
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego SZPiFP-14-19
Urząd Miasta Inowrocławia - 25.02.2019 Inowrocław
Budowa oświetlenia LED fontanny wraz z zasilaniem na stawku przy ul. Ogrodowej w Inowrocławiu.
Urząd Miasta Inowrocławia - 22.02.2019 Inowrocław
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji wodnoprawnej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 21.02.2019 Bydgoszcz
SZPiFP-13-19 Świadczenie usług medycznych obejmujących badania psychiatryczne osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
ARBUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 20.02.2019 Włocławek
”Wyposażenie eksperymentatorium – część 2: plac zabaw wewnętrzny”
IKS Solino - 19.02.2019 Inowrocław
Zakup mieszalnika do soli wraz z stacjami rozładunków big-bagów oraz transporterami ślimakowymi

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!