Preloader image

Województwo łódzkie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 14.12.2018 Łódź
Dostawy sukcesywne olejów i smarów do samochodów ciężarowych ( specjalnych) w 2019r.
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 14.12.2018 Łódź
Sukcesywne dostawy baterii i akumulatorów w 2019 r.
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 14.12.2018 Łódź
Dostawy sukcesywne zacisków odgałęźnych typu SM 1.11, SL 2.11 i osłon z tworzywa typu SP 14 w 2019 r.
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 14.12.2018 Łódź
Modernizacja L110kV Krasnystaw-Rejowiec
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 14.12.2018 Łódź
Modernizacja L110kV Krasnystaw-Rejowiec
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 14.12.2018 Łódź
Odbudowa nawierzchni chodnikowej przy ul. M. Krajewskiego w Zambrowie pod potrzeby modernizacji sieci elektroenergetycznej SN i nN
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 14.12.2018 Łódź
Dostawa chwytaków jako dodatkowego osprzętu do urządzeń HDS na potrzeby Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 14.12.2018 Łódź
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Przebudowa na kablową linii 15 kV Bircza ÷ Sufczyna, odcinka od stacji ”Nowa Wieś 2” do mufy przy słupie nr 16 oraz przebudowa na kablową linii nN ze stacji ”Nowa Wieś 2”, obwód 2.”
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 14.12.2018 Łódź
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Przebudowa na kablową linii 15 kV Bircza ÷ Sufczyna, odcinka od GPZ Bircza do stacji ”Nowa Wieś 2” oraz przebudowa na kablową linii nN ze stacji ”Nowa Wieś 2”, obwód 1.”
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 14.12.2018 Łódź
PBW przebudowy linii SN Wolica - Małogoszcz na linię kablową od PO 778 do bramki rozłącznikowej nr 409, gm. Chęciny – RE Kielce

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!