Preloader image

Województwo łódzkie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 28.02.2019 Łódź
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie modernizacji stacji transformatorowej 15/0,4kV Grodzisk Os. 450 Lecia nr 01-0214
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 28.02.2019 Łódź
na Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w podziela na 2 zadania: ZADANIE 1 - rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN powiązanie istniejących linii kablowych SN 15kV PTW- 24 kier Tesco z WUR -28 kier Michałowiece; ZADANIE 2 - rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN powiązanie istniejących linii kablowych SN OZR kier BANK, BAB kier PKO i OZR kier BIOTON przy ul. Świerkowej w m. Wieruchów, gm. Ożarów Mazowiecki
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 28.02.2019 Łódź
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie modernizacji sieci w m. Ciemne.
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 28.02.2019 Łódź
Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Łódź. „Budowa stacji transformatorowej, linii kablowej SN, linii kablowej nN wraz ze złączami dla zasilenia budynków mieszkalnych, Łódź, ul. Złotno dz. 127/3-19a”
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 28.02.2019 Łódź
Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - Rzeszów (ul. Kępa, Zaciszna, Zelwerowicza, Jazowa, Senatorska) - 5 zadań
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 28.02.2019 Łódź
Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - Rzeszów (ul. Kępa, Zaciszna, Zelwerowicza, Jazowa, Senatorska) - 5 zadań
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 28.02.2019 Łódź
Budowa przyłączy kablowych SN/nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - Rzeszów (ul. Szewska, Paderewskiego, Mokra Strona), Stobierna - 4 zadania
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 28.02.2019 Łódź
Budowa przyłączy kablowych SN/nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - Rzeszów (ul. Szewska, Paderewskiego, Mokra Strona), Stobierna - 4 zadania
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 28.02.2019 Łódź
Budowa przyłączy kablowych SN/nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - Rzeszów (ul. Kopisto, Słoneczny Stok), Budy Głogowskie, Chmielnik - 4 zadania
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 28.02.2019 Łódź
Budowa przyłączy kablowych SN/nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - Rzeszów (ul. Kopisto, Słoneczny Stok), Budy Głogowskie, Chmielnik - 4 zadania

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!