Preloader image

Województwo łódzkie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 20.02.2019 Łódź
Modernizacja odcinka linii 110 kV Żerań - Białołęka, Żerań - Bródno" o długości 4 km gm. Warszawa Białołęka
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 20.02.2019 Łódź
Modernizacja odcinka linii 110 kV Żerań - Białołęka, Żerań - Bródno" o długości 4 km gm. Warszawa Białołęka
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 20.02.2019 Łódź
Roboty budowlane obiektów sieci nN - Kolbuszowa, Niwiska - 2 zadania
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 20.02.2019 Łódź
Opracowanie dokumentacji projektowych obiektów sieci SN i nN - Szydłowiec, Sarnów, Malinie, W. Chorzelowska, Józefów - 5 zadań
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 20.02.2019 Łódź
Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów sieci SN i nN – Chorzelów – zadanie dla przyłączenia odbiorców
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 20.02.2019 Łódź
Wykonanie projektu w zakresie modernizacji wyprowadzeń napowietrznych linii SN z RPZ Otwock
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 20.02.2019 Łódź
Wykonanie robót w zakresie modernizacji linii nN, SN i stacji Okrzeja I i Okrzeja XIII, gm. Krzywda
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 20.02.2019 Łódź
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dachu oraz termomodernizację budynku Rejonu Energetycznego w Chełmie
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 20.02.2019 Łódź
Koszenie trawy i opryski herbicydami na terenie stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN.
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 20.02.2019 Łódź
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa na kablową linii 15 kV Bircza÷Sufczyna, odcinka od słupa nr 170 do stacji ”Jasienica Sufczyńska 2” oraz linii nN ze stacji ”Jasienica Sufczyńska 2” obwód nr 1.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!