Preloader image

Województwo lubelskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. - 14.12.2018 Puławy
Zakup i dostawa elektroda pH 4szt.; analizator krzemionki 1szt. - zgodnie z SIWZ IKZM10/4384/2018
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. - 14.12.2018 Puławy
Zakup i dostawa oleju TU 68 Remiz w ilości 1440 kg
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. - 14.12.2018 Puławy
Zakup i dostawa 1 szt. przekładni Bonifiglioli
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. - 14.12.2018 Puławy
Projektu nr 210052086/TK2/18 pt.: " Nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego Instalacji Stacji Zimna"-branża pomiarowa
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. - 14.12.2018 Puławy
Zakup i dostwa odczynników chemicznych- 20 sztuk
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. - 14.12.2018 Puławy
Wykonanie i dostawa kolektora pompy - PG-2-A/S - sztuk 1 - SIWZ nr IKM3/4230/2018 z dnia 28-11-2018.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. - 14.12.2018 Puławy
Zakup i dostawa przepustnic m/kołnierzowych DN250 PN10 - 5szt
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. - 14.12.2018 Puławy
Projekt nr 220005796/PPN1/18 pt. Remont rezerwowego wirnika turbiny parowej Allen – branża mechaniczna.
STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI - 14.12.2018 Chełm
Szkolenia zawodowe wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi dla Uczestników Projektu
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - 14.12.2018 Lublin
Kierownik Obwodu Drogowego w Dobropolu

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!