Preloader image

Województwo lubelskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. - 28.02.2019 Puławy
Wykonanie prac branży montażowej w zakresie wykonania instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, instalacji odgromowej, siły i sterowania oraz budowa rozdzielnic obiektowych
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. - 28.02.2019 Puławy
Projekt nr 210053636/HL3/19 pt. „Remont cząstkowy posadzki chemoodpornej – bud. J-97 (hala wytłaczarek) - branża mechaniczna
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. - 28.02.2019 Puławy
Zakup i dostawa przekładek tekturowych - 1000 kg
Starostwo Powiatowe w Parczewie - 28.02.2019 Parczew
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT etap III.2
Starostwo Powiatowe w Rykach - 28.02.2019 Ryki
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie
REALL-AGENCJA ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO ARKADIUSZ KRÓŻEL - 28.02.2019 Lublin
Dostawa Agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego z osprzętem
Urząd Gminy Puławy - 28.02.2019 Puławy
Zaproszenie do złozenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO na: „Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy linii wydzielonych oświetlenia drogowego przy drogach gminnych” w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r.
Urząd Miasta Zamość - 28.02.2019 Zamość
Świadczenie usług szkoleniowych w projekcie "Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces"
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim - 28.02.2019 Opole Lubelskie
Szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkół w Poniatowej i Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim
Starostwo Powiatowe w Puławach - 28.02.2019 Puławy
Zakup sprzętu chłodniczego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów zawodu technik weterynarii w ramach projektu „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!