Preloader image

Województwo lubuskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 14.12.2018 Zielona Góra
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/RPO/2018 - na dostawę tunelu obkurczającego do folii PVOH
LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 13.12.2018 Zielona Góra
Wykonanie raportu ,,Międzynarodowe badania nowości w zakresie środków dokostnych/biomateriałów przyspieszających fuzję możliwych do zastosowania w spondyloimplantologii” na rok 2018.
POWIAT SŁUBICKI - 12.12.2018
Dostawa materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - 10.12.2018 Zielona Góra
Rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020
G''POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 07.12.2018 Gorzów Wielkopolski
Dostawa maszyny CNC – 5 osiowe centrum obróbkowe w ramach realizacji projektu pt. „Zwiększenie potencjału firmy G’POWER z Gorzowa Wlkp. poprzez realizację inwestycji pozwalającej na dywersyfikację produkcji zakładu i wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów”.
ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 07.12.2018 Słubice
Zapytanie ofertowe nr 03/12/2018 z dnia 07.12.2018 na roboty budowlane (instalacje technologiczne) związane z dostawą i montażem urządzeń do kotłowni parowej w hali produkcyjno- magazynowej (HALA EPS) w ramach projektu pt. Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielne prace B+R
ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 07.12.2018 Słubice
Zapytanie ofertowe nr 01/12/2018 z dnia 07.12.2018 na roboty budowlane (instalacje technologiczne) związane z dostawą i montażem urządzeń do produkcji i uzdatniania sprężonego powietrza w hali produkcyjno- magazynowej (HALA EPS) w ramach projektu pt. Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielne prace B+R
ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 07.12.2018 Słubice
Zapytanie ofertowe nr 02/12/2018 z dnia 07.122018 na roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji piorunochronnej, montażu i uruchomienia stacji TRAFO 800KVA oraz autmatyki przemysłowej hali produkcyjno- magazynowej (HALA EPS) w ramach projektu pt. Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielne prace B+R
Dariusz Libera DreamPen Producent Art. Piśmienniczych - 07.12.2018 Zielona Góra
Zakup urządzenia do nakładania taśmy termotransferowej (1szt.)
Dariusz Libera DreamPen Producent Art. Piśmienniczych - 07.12.2018 Zielona Góra
Zakup automatu sitodrukowego (2 szt.)

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!