Preloader image

Województwo małopolskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
GMINA MIECHÓW - 10.01.2019
Zakup 2 niskopodłogowych autobusów miejskich ( klasa I) elektrycznych dla Gminy Miechów
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. - 14.12.2018 Tarnów
Zakup i dostawa papy izolacyjnej w ilości - 9000m2
Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. - 14.12.2018 Tarnów
Zakup i dostawa odczynników - 9 sztuk
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. - 14.12.2018 Tarnów
Zakup i dostawa wełny mineralnej w ilości 9 000m2
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. - 14.12.2018 Tarnów
Modernizacja izolacji trójdrożnego rurociągu Pola Górniczego Kopalni Siarki „Osiek” od Sterowni S1 do ośmiu otworów eksploatacyjnych, na odcinku o długości 2,8 km
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. - 14.12.2018 Kraków
Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu analizy technicznej, dostawie, montażu i uruchomieniu Systemów Fotowoltaiki w obiektach Klientów wskazanych przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o
ORLEN Południe - 14.12.2018 Trzebinia
Zakup usł. trans. przewóz autocysterną min. 25 T produktu ORLESOL .
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. - 14.12.2018 Tarnów
Zakup i dostawa podkłady sosnowe nasycone IIIB-300szt
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. - 14.12.2018 Tarnów
Zakup i dostawa centralizatorów do rur w ilości 230 szt.
ORLEN Południe - 14.12.2018 Trzebinia
Z/1564/10/2018/RNJ_Wykonanie stałych systemów zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!