Preloader image

Województwo mazowieckie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Komenda Główna Policji - 28.12.2018 Warszawa
Zakup granatników rewolwerowych kal. 40 mm w ilości 200 kpl., sprawa nr 314/Cut/18/TJ
Komenda Główna Policji - 27.12.2018 Warszawa
Dostawa radiotelefonów TETRA z szyfrowaniem TEA1 wraz z uzupełniającym sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym dla programowania radiotelefonów, w tym dla wprowadzania wymaganych kluczy szyfrujących, 319/BŁiI/18/RG/PMP
Komenda Główna Policji - 20.12.2018 Warszawa
Zawarcie umowy ramowej na zakup oprogramowania biurowego, nr postępowania 304/BŁiI/18/ESz/PMP
Komenda Główna Policji - 19.12.2018 Warszawa
„Modernizacja urządzeń sieci szkieletowych w węzłach sieci MEWA”, numer postępowania 282/BŁiI/18/TJ
Komenda Główna Policji - 18.12.2018 Warszawa
Dostawa pojazdów w policyjnej wersji oznakowany z segmentu C typu kombi wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów na lata 2018-2019 na podstawie umowy ramowej. Sprawa nr 292/Ctr/18/MP/PMP
Komenda Główna Policji - 17.12.2018 Warszawa
Kompleksowe wykonywanie usług napraw pojazdów służbowych KGP i CBŚP uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacharsko-lakierniczych i mechanicznych zlecanych przez Zamawiającego, sprawa nr 283/Ctr/18/AK
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - 13.12.2018 Warszawa
Wykonanie naprawy asynchronicznych silników trakcyjnych typu TMF 59-39-4 do elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 31WE seria ED78 PRE-251/15/2018
Komenda Stołeczna Policji - 06.12.2018 Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) pn. Dostawa i uruchomienie stacji bazowych DMR, nr postępowania WZP - 5707/18/256/Ł
Komenda Stołeczna Policji - 27.11.2018 Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Przetarg nieograniczony na dostawę 6 pojazdów typu Mała Więźniarka MW; WZP-5669/18/255/T
Komenda Główna Policji - 26.11.2018 Warszawa
Dostawa przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz kartridży w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) i opcjonalnego, z podziałem na trzy zadania, numer postępowania 207/Cut/18/KK/PMP

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!