Preloader image

Województwo mazowieckie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - 02.04.2019 Warszawa
Kolejowa komunikacja zastępcza na odcinku Łambinowice – Nysa - Łambinowice
Urząd Dozoru Technicznego - 01.04.2019 Warszawa
ZP-DL-70/19 – Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego dla UDT – urządzeń do przeprowadzania pomiarów elektrycznych oraz prób funkcjonalnych i obciążeniowych stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych wraz z przeszkoleniem
Urząd Dozoru Technicznego - 22.03.2019 Warszawa
Przetarg nieograniczony powyżej 144 000,00 euro – NABYCIE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE PLATFORMY WIRTUALIZACYJNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTY TECHNICZNEJ, ROZWOJU, UTRZYMANIA ORAZ WARSZTATÓW, DLA NOWYCH I WCZEŚNIEJ POSIADANYCH LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE – znak sprawy ZP-DI-68/19
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - 22.03.2019 Warszawa
Kolejowa komunikacja zastępcza na odcinku Kuźnia Raciborska – Racibórz – Kuźnia Raciborska
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - 18.03.2019 Warszawa
Zakup i dostawa żurawi kolejowych.
Urząd Dozoru Technicznego - 15.03.2019 Warszawa
ZP-NB-121/18 - Dostawa odzieży i obuwia roboczego, odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby pracowników Urzędu Dozoru Technicznego
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - 11.03.2019 Warszawa
Wymiana kół monoblokowych w pojazdach kolejowych typu 214Ma, serii SA103 i typu 218Md, serii SA134 (PRLc-251-1/2018
Komenda Stołeczna Policji - 08.03.2019 Warszawa
Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdow Komendy Stołecznej Policji o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg WZP-147/19/08/T
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - 08.03.2019 Warszawa
Autobusowa komunikacja zastępcza.
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - 07.03.2019 Warszawa
Agencyjna sprzedaż biletów na stacji Gdańsk Wrzeszcz PREF2-251-7/2019

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!