Preloader image

Województwo mazowieckie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - 25.02.2019 Warszawa
Wymiana kół monoblokowych w 24 zestawach kołowych z 3 autobusów szynowych serii SA138 PREF2-251-8/2018
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - 22.02.2019 Warszawa
"Wymiana kół monoblokowych" dla autobusu szynowego SA133-020. PRTL3-251-04/2018.
Komenda Stołeczna Policji - 15.02.2019 Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu (UE) na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej dla zadania budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. WZP-115/19/06/IR
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - 13.02.2019 Warszawa
Dostawa spręzyn do naprawy taboru kolejowego PREF2-251-7/2018
Komenda Główna Policji - 06.02.2019 Warszawa
Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST 112, numer postępowania 348/BŁiI/18/MR
Komenda Główna Policji - 06.02.2019 Warszawa
Modernizacja węzła szkieletowego PSTD, numer postępowania 349/BŁiI/18/MR/PMP
Komenda Główna Policji - 01.02.2019 Warszawa
Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby budowy Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości, sprawa nr 354/BŁiI/18/TJ
Komenda Główna Policji - 30.01.2019 Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Zakup i dostawa systemu backup oraz systemu monitorowania ruchu sieciowego dla Centralnych Systemów Internetowych Policji.
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - 28.01.2019 Warszawa
Agencyjna sprzedaż biletów ( nr postępowania PRE-251/18/2018)
Urząd Dozoru Technicznego - 28.01.2019 Warszawa
Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego - znak ZP-DA-50/18

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!