Preloader image

Województwo opolskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. - 14.12.2018 Kędzierzyn-Koźle
Zakup i dostawa sprzętu, odzieży, obuwia oraz rękawic ochronnych - 382 szt.
GRUPA AZOTY S.A. - 14.12.2018 Kędzierzyn-Koźle
Dostawa Nadmanganianu potasu dla Grupy Azoty S.A. - ilość 5 ton.
GRUPA AZOTY S.A. - 14.12.2018 Kędzierzyn-Koźle
Zakup , dostawa i montaż wskaźników W6a - 135 szt
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. - 13.12.2018 Kędzierzyn-Koźle
Zakup i dostawa odnowy subskrypcji Adobe Creative Cloud - 1 szt
GRUPA AZOTY S.A. - 13.12.2018 Kędzierzyn-Koźle
Dostawa Roztworu Azotanu Cynku dla Grupy Azoty S.A. w ilości 13 000 kg
GRUPA AZOTY S.A. - 13.12.2018 Kędzierzyn-Koźle
Postępowanie na usługi z zakresu samochodowego: drobnicowe usługi przewozowe tworzyw sztucznych w roku 2019-2020 ok. 12 000 ton.
GRUPA AZOTY S.A. - 13.12.2018 Kędzierzyn-Koźle
Przesyłki kurierskie w roku 2019-2020 ok. 5 000 przesyłek
GRUPA AZOTY S.A. - 13.12.2018 Kędzierzyn-Koźle
Dostosowanie węzła przeładunku amoniaku do prowadzenia procesu odgazowania oraz odazotowania cystern kolejowych amoniaku w formule "pod klucz"
GRUPA AZOTY S.A. - 12.12.2018 Kędzierzyn-Koźle
Podłącznie światłowodowe sterowni w formule "zaprojektuj i wykonaj"
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. - 12.12.2018 Kędzierzyn-Koźle
Zakup i dostawa pasków wskaźnikowych pH 1-10, 2szt

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!