Preloader image

Województwo podkarpackie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
DOBRY STOLARZ GĄSKA SP.J. - 27.02.2019 Chorzelów
Bilety lotnicze dla 3 osób na trasie Warszawa - Dubai International Airport(DXB) – Warszawa
PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O. O. - 27.02.2019 Jasło
Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku BVLOS (teoria 25 godzin, praktyka 15 godzin) dla 4 Uczestników projektu.
POLIMARKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 27.02.2019 Rzeszów
Dostawa Mikroskopu z kamerą
CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO - 27.02.2019 Sędziszów Młp.
Zapytanie ofertowe nr 1/MCRZN/2019 dotyczące realizacji usługi szkoleniowej o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN w oparciu o zasadę konkurencyjności
POLIMARKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 27.02.2019 Rzeszów
Dostawa Systemu naważania surowców do przygotowywania miksów
OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O. - 27.02.2019 Dębica
Zestaw do oznaczania ludzkich cytokin
OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O. - 27.02.2019 Dębica
Drobny sprzęt laboratoryjny
SEGER CUTTING TOOLS OZGA MIKUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA - 26.02.2019 Wiśniowa
Budowa budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 372/2, 375, 376, obr. 13 Wiśniowa
PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O. O. - 26.02.2019 Jasło
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2/2019/TSP dotyczące świadczenia usług doradczych dla nowych przedsiębiorców w ramach indywidualnego doradczego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Twoja szansa na przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.08.03.01-12-0149/17-00.
DOBRY STOLARZ GĄSKA SP.J. - 26.02.2019 Chorzelów
Transport eksponatów na targi Beauty World Middle East, 15-17 Kwiecień 2019r. w Dubaju, ZEA.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!