Preloader image

Województwo podkarpackie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. - 31.01.2019 Dębica
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy.
GMINA ŚWILCZA/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWILCZY - 14.12.2018 Świlcza
Dowożenie i odwożenie w 2019 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
POWIAT LESKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ARTYSTYCZNYCH W LESKU - 13.12.2018 Lesko
WP/10/2018/LES Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego (Etap edukacji) – warsztaty edukacyjne, w ramach projektu „Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu”
CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ - 13.12.2018 Przemyśl
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12 wyposażenie warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w Przychojcu na potrzeby realizacji projektu pn. „Razem na rynek pracy”
CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ - 13.12.2018 Przemyśl
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11 dostawa mebli i wyposażenia do Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej na potrzeby realizacji projektu pn. „Razem na rynek pracy”
POLIMARKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 12.12.2018 Rzeszów
Dostawa Kompletu podajników.
GREINPLAST SP.Z O.O. - 12.12.2018 Krasne
Budowa powierzchni laboratoryjnej centrum badawczo-rozwojowego
POWIAT LESKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ARTYSTYCZNYCH W LESKU - 12.12.2018 Lesko
WP/9/2018/LES Organizacja i przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego (Etap edukacji) w ramach projektu „Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu”
POLIMARKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 12.12.2018 Rzeszów
Dostawa aparatu DSC do różnicowej kalorymetrii skaningowej (Kalorymetr DSC).
POLIMARKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 12.12.2018 Rzeszów
Dostawa kruszarki zlepów tworzywowych i młyna do tworzyw sztucznych.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!