Preloader image

Województwo podlaskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
POWIAT HAJNOWSKI - 19.02.2019
Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska".
BENDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 19.02.2019 Wasilków
Zapytanie ofertowe na usługi doradcze w następującym zakresie promocji i marketingu nowej marki produktowej Premium.
MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 19.02.2019 Białystok
Szacowanie cen nr S/1/2019 - dostawa serwera do implementacji infrastruktury chmurowej
MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 18.02.2019 Księżyno
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/02/2019/0002 na zakup usługi transportu eksponatów
"9 BITS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 18.02.2019 Białystok
Działania organizacyjne związane z udziałem w międzynarodowych targach branżowych DMX Dublin i SXSW Austin.
FUNDACJA BIZNES I PRAWO - 15.02.2019 Białystok
Zapytanie ofertowe nr 2/7.1/Akces/2019 dot. kompleksowej organizacji szkoleń zawodowych
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH - 15.02.2019 Suwałki
Wyłonienie pracodawców do przeprowadzenia zajęć praktycznych u pracodawców z zakresu kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych w ramach realizacji projektu „BTEC WorkSkills – międzynarodowe kompetencje studentów PWSZ”
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 14.02.2019 Narew
Zapytanie ofertowe Nr 45/L/PU/01.02.01-20-0068/17 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie działu B+R w Zakładzie Produkcyjnym firmy PRONAR w Hajnówce celem transferu wiedzy, innowacji i technologii na rzecz wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionu”.
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE/REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU - 14.02.2019 Białystok
Przeprowadzenie dwóch warsztatów dwudniowych sieciujących dotyczących zastosowania Dialogu Motywującego w pracy podmiotów ekonomii społecznej część 2 – warsztaty uzupełniające
SPOŁECZNO - OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" - 14.02.2019 Gmina Łomża
EDU-WM-1/2019ch - dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia do pracowni chemicznej

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!