Preloader image

Województwo podlaskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 13.12.2018 Narew
Zapytanie ofertowe Nr 25/L/PU/01.02.01-20-0068/17 dotyczące dostarczenia komponentów do budowy prototypów przekładni do adaptera, w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie działu B+R w Zakładzie Produkcyjnym firmy PRONAR w Hajnówce celem transferu wiedzy, innowacji i technologii na rzecz wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionu”.
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 13.12.2018 Narew
Zapytanie ofertowe Nr 564/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do prototypu przerzucarki kompostu, do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 13.12.2018 Narew
Zapytanie ofertowe Nr 580/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do prototypów mobilnych rozdrabniaczy wolnoobrotowych jednowałowych, do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 13.12.2018 Suwałki
Dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 13.12.2018 Suwałki
Dostawa czujników temperatury
POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW - 13.12.2018 Białystok
„Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Budowa 3 wiat drewnianych dla zwierząt na pastwiskach” (Zadanie 13 HRP) WYPAS-20/2018
ELEOS PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA DIECEZJI BIAŁOSTOCKO-GDAŃSKIEJ - 13.12.2018 Białystok
Zapytanie ofertowe nr 24/ELEOS/2018 z dnia 13.12.2018 r. - przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
ELEOS PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA DIECEZJI BIAŁOSTOCKO-GDAŃSKIEJ - 13.12.2018 Białystok
Zapytanie ofertowe nr 25/ELEOS/2018 z dnia 13.12.2018 r. - dostarczenie materiałów / drobnego sprzętu do realizacji zajęć poszerzających działalność świetlic
MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 13.12.2018 Księżyno
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2018/0127 na zakup, dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania dokumentacją produkcyjną (1 sztuka)
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 12.12.2018 Narew
Zapytanie ofertowe nr 550/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia materiałów do Prototypu Separatora Magnetycznego.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!