Preloader image

Województwo podlaskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 27.02.2019 Narew
Zapytanie ofertowe Nr 617/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów, do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE/REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU - 27.02.2019 Białystok
Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów pn. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym”
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE/REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU - 27.02.2019 Białystok
Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola w rozwiązywaniu problemów społecznych”
MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 27.02.2019 Białystok
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy serwera do implemntacji infrastruktury chmurowej nr BK S/7/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE UNICELL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 27.02.2019 Wasilków
Zakup urządzenia do wyprodukowania farby bazowej
MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 26.02.2019 Białystok
Kierownik biura projektu/Specjalista ds. sieci - usługi badawczo - rozwojowe
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 25.02.2019 Narew
Zapytanie ofertowe Nr 46/L/PU/01.02.01-20-0068/17 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie działu B+R w Zakładzie Produkcyjnym firmy PRONAR w Hajnówce celem transferu wiedzy, innowacji i technologii na rzecz wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionu”.
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU - 25.02.2019 Białystok
Zapytanie ofertowe nr 1/2019
MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 22.02.2019 Księżyno
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/0971 na zakup Systemu rozdrabniania i odwirowywania wiórów
MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 22.02.2019 Białystok
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 10 sztuk płytek PCB wraz z elementami elektronicznymi nr BK 7/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!