Preloader image

Województwo pomorskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Energa Wytwarzanie S.A. - 07.01.2019 Straszyn
Budowa instalacji oczyszczania spalin kotłów OP-130 nr 5 i nr 6 w Elektrociepłowni w Elblągu
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte - 27.12.2018 Gdynia
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) 113/ZP/18 Dostawa, wdrożenie i utrzymanie środowiska portalu edukacyjnego - platformy e-learningowej
TWOJA NIANIA KAMILA CHABOWSKA - 14.12.2018 Tczew
Dostawy wyposażenia w postaci pomocy dydaktycznych i materiałów dostosowanych indywidualnie do potrzeb sześciu osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w ramach Punktu Przedszkolnego "Przedszkole Specjalne MOZAIKA" w Elblągu
GMINA KĘPICE - 14.12.2018
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Idziemy do pracy – z CIS-em aktywniej" dla 10 osób (I tura) – uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach, zamieszkałych na terenie gminy Kępice
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 14.12.2018 Gdańsk
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru psychologa
Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o. - 13.12.2018 Gdańsk
Zakup i dostawa sprzęgła JAURE - 1kpl.
Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o. - 13.12.2018 Gdańsk
30A/UI/2018 - Dostawa i montaż urządzeń NO do przeładunków ługu sodowego
POWIAT LĘBORSKI - 13.12.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Nr 1.OD.2018 - Specjalistyczne wsparcie w zakresie terapii i integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie dla podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy SOSW w Lęborku OTWARTE DRZWI w ramach projektu pn. „WSPARCIE POSTĘPU – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim”.
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 13.12.2018 Gdańsk
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru doradców zawodowych
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 13.12.2018 Gdańsk
Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 12 osób

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!