Preloader image

Województwo śląskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Urząd Miasta Żory - 18.03.2019 Żory
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2019 r. - etap II.
Urząd Miasta Żory - 05.03.2019 Żory
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 35.827.872,24 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 22.617.872,24 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.210.000,00 zł
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 28.02.2019 Zabrze
Zad. 450199 SG/00003214 Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia i przyłączy gazu w Poznaniu, ul. Szpitalna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Szamarzewskiego.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 28.02.2019 Zabrze
Budowa gazociągu średniego ciśnienia Pikutkowo gm. Brześć Kujawski
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 28.02.2019 Zabrze
Zaprojektuj i wybuduj przyłącza gazu: ZAKRZEWKO, GOLUB-DOBRZYŃ, RYPIN, TORUŃ
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 28.02.2019 Zabrze
Kompleksowa realizacja sieci gazowej oraz przyłączy wraz z szafkami gazowymi w m. Aleksandrów Łódzki ul. Waryńskiego
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 28.02.2019 Zabrze
Przebudowa nawanialni gazu na SRP I stopnia Luszowice, ul. 1-go Maja wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 28.02.2019 Zabrze
Kompleksowa realizacja sieci gazowej oraz przyłączy gazowych wraz z szafkami gazowymi: Łódź ul. Wiskicka (Gazociąg + 1 szt. przyłącza)
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 28.02.2019 Zabrze
Kompleksowa realizacja sieci gazowej oraz przyłączy gazowych w m. Wolbórz ul. Sobieskiego ( Gazociąg + 6 szt. przyłącza )
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 28.02.2019 Zabrze
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gazociągów, przyłączy gazowych n/c w msc. Gdańsk ul. Myśliborska . UP/00226918.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!