Preloader image

Województwo śląskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Urząd Miasta Żory - 17.01.2019 Żory
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2019 r.-etap I
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 14.12.2018 Zabrze
RBM/BB/00000394/Cieszyn/Morcinka 10/Gazownia Cieszyn/Przebudowa i rozbudowa siedziby Gazowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 14.12.2018 Zabrze
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zespołu gazowego pomiarowego Q=160m3/h na istniejącym przyłączu dn 180 PE w m. Świnoujście.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 14.12.2018 Zabrze
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci gazowej ś/c z przyłączem w msc. Koronowo ul. Błękitna dz. 161/2.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu - 14.12.2018 Zabrze
Usługa przeglądów pełnych układów pomiarowo-rozliczeniowych średniego, podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia zlokalizowanych w punktach wejścia i wyjścia systemu dystrybucyjnego.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 14.12.2018 Zabrze
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa - 3 Zadania w miejscowościach: Mirowice ul. Leśna 4, Warka ul. Czarnieckiego, Łęczeszyce 120.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 14.12.2018 Zabrze
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku garażowego wraz z robotami uzupełniającymi w m. Poznań ul. Za Groblą 7
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 14.12.2018 Zabrze
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano-montażowych dla zadania pn: Budowa sieci gazowej ś/c do budynku szkoły w m. Mydłów.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 14.12.2018 Zabrze
Budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami gazowymi msc. Czarne Błoto
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 14.12.2018 Zabrze
PT+RBM/UP/00166581/Leboszowice/Miodowa/Gazownia Gliwice/BudowaPT+RBM/UP/00184045/Szałsza/Wiejska/Gazownia Gliwice/BudowaPT+RBM/UP/00186125/Kuźnia Nieborowska/Kasztanowa/Gazownia Gliwice/Budowa

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!