Preloader image

Województwo śląskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Urząd Miasta Żory - 18.03.2019 Żory
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2019 r. - etap II.
Urząd Miasta Żory - 05.03.2019 Żory
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 35.827.872,24 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 22.617.872,24 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.210.000,00 zł
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 20.02.2019 Zabrze
PT+RBM/2 zadania/UP00223756/Katowice/Westerplatte 59/UP00227075/Katowice/Bukszpanowa dz. 5251/70, 6252/70, 6253/70 /Gazownia Katowice/Budowa gazociągu
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 20.02.2019 Zabrze
PT+RBM/3 zadania/UP/00225338/UP/00210058/UP/00217058/Gazownia Żywiec/Budowa
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 20.02.2019 Zabrze
PT+RBM/4_zadania/Gazownia_Tarnowskie Góry/UP00225574/UP00227207/UP00227234/UP00227237/Budowa
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 20.02.2019 Zabrze
PT+RBM/2 zadania/ UP00226016/Mikołów/Łączna / UP00226635/Lędziny/Tyska /Gazownia Tychy /Budowa gazociągu śr/c
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 20.02.2019 Zabrze
Wykonanie dok. proj., budowa sieci gazowej z przyłączami w m. Grabowo ul. Warszawska
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 20.02.2019 Zabrze
Kompleksowa realizacja przyłącza gazowego wraz z punktem gazowym: Łódź ul. Brukowa ( Przyłącze wraz z zespołem gazowym)
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - 20.02.2019 Zabrze
Dostawa przyłączy gazowych domowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.
TAURON Wydobycie S.A. - 20.02.2019 Jaworzno
25/N/RF Usługa utrzymania w pełnej sprawności technicznej systemów telekomunikacyjnych typu HiPath 4000 dla TAURON Wydobycie SA

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!