Preloader image

Województwo świętokrzyskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO/DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ UMWŚ - 21.11.2018 Kielce
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie logotypu graficznego projektu oraz opracowanie, wykonanie, wydruk i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych w postaci plakatów i roll-upa, na potrzeby realizacji projektu „Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO/DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ UMWŚ - 21.11.2018 Kielce
Kompleksowe przygotowanie spotkania Forum rozwoju przedsiębiorczości realizowanego w ramach projektu „Popytowy system innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”
BCO BIURO DORADZTWA BIZNESOWEGO A. NOWAK, M. BORYTA - BOROWIECKA SP.J. - 21.11.2018 Kielce
Realizacja kursów ICT w ramach projektu Kluczowe kompetencje – gwarancją sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0097/17
SPÓŁDZIELNIA "PIONIER" - 20.11.2018 Kielce
Dodatkowa licencja oprogramowania CAD/CAM
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚW. - 20.11.2018 Ostrowiec Świętokrzyski
Zapytanie ofertowe nr MCSM/04/2018 na opracowanie i recenzję podręcznika symulacji, opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych oraz opracowanie aplikacji wspomagającej nauczanie w zakresie symulacji medycznej oraz zakup programów odzwierciedlających fizjologie i psychofizjologię wirtualnego pacjenta
BIKO-SERWIS SP. Z O.O. SP.K. - 20.11.2018 Nowiny
Dostawa 2 szt. oprogramowania do modelowania 3D
Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata - 20.11.2018 Sędziszów
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2018. Usługi w zakresie zapewnienia pokojów hotelowych na targi BAU 2019, Monachium
Urząd Miejski Starachowice - 19.11.2018 Starachowice
Rozgraniczenie nieruchomości
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO W KIELCACH - 19.11.2018 Kielce
Prace adaptacyjno-remontowe w ramach projektu: MCSM - kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w WSEPINM nr POWR.05.03.00-00-0093/17-00
STOWARZYSZENIE PROREW - 19.11.2018 Kielce
Zapytanie ofertowe nr 2/11/2018/CRCP na szkolenia zawodowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!