Preloader image

Województwo świętokrzyskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
ZPUE SA - 18.01.2019 Włoszczowa
Zapytanie 3/2019 - Badania napięciowe napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej oraz badania napięciem udarowym o dodatniej i ujemnej biegunowości
FIRMA ODZIEŻOWA "BARBARAS" MARCIN SKOWRON - 18.01.2019 Sztombergi
Wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego na targach CPM Moskwa – luty 2019
ZPUE SA - 18.01.2019 Włoszczowa
Zapytanie 4/2019 - Badania zwarciowe przy użyciu generatora
ZPUE SA - 17.01.2019 Włoszczowa
Zapytanie 1/2019 - Badania zwarciowe przy użyciu generatora
FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ - 17.01.2019 Kielce
Świadczenie grupowych szkoleń zawodowych 1/01/2019/ANS
GMINA CHĘCINY - 17.01.2019
Dostawa wyposażenia do realizacji zajęć w nowo utworzonym żłobku
ZPUE SA - 17.01.2019 Włoszczowa
Zapytanie 2/2019 - Badania napięciowe napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej oraz badania napięciem udarowym o dodatniej i ujemnej biegunowości
GMINA WŁOSZCZOWA - 16.01.2019
Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców – Zadanie 11 - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zabytkowego budynku starej plebanii – roboty budowlane
WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - 16.01.2019 Skrzynka
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPWP/6.2/0004/2019/ZK
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH - 16.01.2019 Kielce
„Kucharz-kelner-praktyka”8/ZK/2018/KW3

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!