Preloader image

Województwo świętokrzyskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO/DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ UMWŚ - 28.02.2019 Kielce
Usługa zaprojektowania, wykonania i wdrożenia platformy internetowej dla projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, w ramach Osi Priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania 2.1. Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Utworzona w oparciu o Systemem Zarządzania Treścią (CMS) pozwalający zarządzać zamawianą Platformą wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi administracyjnej powstałej Platformy
GMINA KIELCE - 27.02.2019 Kielce
Świadczenie usług doradczych obejmujące: Zadanie 1. Świadczenie usług doradczych w zakresie zamówień publicznych w projektach unijnych; Zadanie 2. Świadczenie usług doradczych w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych; Zadanie 3. Świadczenie usług doradczych w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w projektach unijnych.
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH - 27.02.2019 Kielce
Zakup nowoczesnych technologii do nauki przedsiębiorczości i logistyki wraz z przeszkoleniem personelu nr sprawy: 23/ZK/2019/SL
GMINA STRAWCZYN - 27.02.2019
Świadczenie usługi opieki logopedycznej w Żłobku Gminnym w Strawczynie
KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - 27.02.2019 Końskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 27.02.2019 r. dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń (kody CPV: 80500000-9)
BIKO-SERWIS SP. Z O.O. SP.K. - 26.02.2019 Nowiny
Dostawa stanowisk laboratoryjnych
BIKO-SERWIS SP. Z O.O. SP.K. - 26.02.2019 Nowiny
Dostawa usługi rocznej aktualizacji 1 szt. licencji na oprogramowanie do symulacji DEM
STOWARZYSZENIE PROREW - 26.02.2019 Kielce
Zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe nr 2/02/2019/TNSZ
BIKO-SERWIS SP. Z O.O. SP.K. - 26.02.2019 Nowiny
Dostawa usługi rocznej aktualizacji 6 kpl. licencji na oprogramowanie do modelowania 3D
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO W KIELCACH - 25.02.2019 Kielce
Dostawa oprogramowania do celów edukacyjnych w ramach projektu "Kwalifikacja+staż=nowe możliwości" 30 szt.oprogramowania do tworzenia grafiki

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!