Preloader image

Województwo warmińsko-mazurskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - 28.03.2019 Olsztyn
Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowego spektrometru masowego z jonizacją za pomocą desorpcji laserowej w matrycy i analizatorem czasu przelotu (MALDI-TOF MS) w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - 15.03.2019 Olsztyn
Sprzedaż wraz dostawą sukcesywną zestawów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - 14.03.2019 Olsztyn
Dostawa wraz ze szkoleniem i instalacją fabrycznie nowego lasera opartego na suprcontinuum z zabezpieczeniem antywibracyjnym wraz z akcesoriami do spektrofluorymetru do Laboratorium Biofizycznych Właściwości Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - 06.03.2019 Olsztyn
Sprzedaż wraz z dostawą systemu spektrometrii mas MALDI TOF w zestawie z modułem do wykrywania markerów lekooporności w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej klasy” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - 05.03.2019 Olsztyn
Dostawa aparatury do Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - 04.03.2019 Olsztyn
Dostawa paliw płynnych oraz autogazu LPG do pojazdów służbowych i sprzętu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez sprzedaż w systemie rozliczeń bezgotówkowych w sieci publicznych stacji paliwowych
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - 01.03.2019 Olsztyn
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieOgłoszenie o zamówieniu (PL/UE)
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - 01.03.2019 Olsztyn
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieOgłoszenie o zamówieniu (PL/UE)
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - 01.03.2019 Olsztyn
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - 28.02.2019 Olsztyn
Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, w ramach projektu „Innowacyjność techno-logii żywności wysokiej jakości” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1. , nr umowy: RPWM 01.01.00-28-000217-00) do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieOgłoszenie o zamówieniu (PL/UE)

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!