Preloader image

Województwo warmińsko-mazurskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - 15.01.2019 Olsztyn
Dostawa wraz ze szkoleniem i instalacją fabrycznie nowego lasera opartego na suprcontinuum z zabezpieczeniem antywibracyjnym wraz z akcesoriami do spektrofluorymetru do Laboratorium Biofizycznych Właściwości Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - 11.01.2019 Olsztyn
Dostawa sukcesywna przeciwciał do analizy Western blot oraz zestawów do przeprowadzenia analizy metodą ELISA do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE - 08.01.2019 Olsztyn
Sprzedaż wraz z dostawą spektrofluorymetru do pomiarów czasowo-rozdzielczych i stacjonarnych oraz wyposażenia prosektorium i laboratorium w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej klasy” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
POWIAT BRANIEWSKI - 14.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: „Pilot wycieczek” Dla 10 uczniów Technikum – technik hotelarstwa w ramach projektu pn. „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego”, RPWM.02.04.01-28-0030/17, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”
POWIAT BRANIEWSKI - 14.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: Pilarz – Drwal z obsługą kos spalinowych dla 10 uczniów Technikum – technik leśnik w ramach projektu pn „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”
POWIAT BRANIEWSKI - 14.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: Operator Wózków Widłowych dla 14 uczniów Technikum - Technik logistykw ramach projektu pn „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”
POWIAT BRANIEWSKI - 14.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: Dietetyka i odchudzanie I i II stopnia dla 15 osób Technikum – Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, w ramach projektu pn. „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego”, RPWM.02.04.01-28-0030/17, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”
POWIAT BRANIEWSKI - 14.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: Carvingu dla 5 osób Technikum - Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, w ramach projektu pn. „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego”, RPWM.02.04.01-28-0030/17, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”
SMART AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 14.12.2018 Olsztyn
Dostawa oprogramowania do projektowania - parametryczny, hybrydowy system CAD 3D
PETROBOX ALEKSANDRA KREZYMON - 13.12.2018 Ługwałd
Na dostawę: sprzętu gastronomicznego, mebli restauracyjnych, wyposażenia kuchni

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!