Preloader image

Województwo wielkopolskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Open Nexus Szkolenia - 13.04.2019 Poznań
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) PN-7/19 Dostawa sprzętu medycznego
Open Nexus Szkolenia - 12.04.2019 Poznań
(DZP- 100/2019) Dostawa leków
Open Nexus Szkolenia - 11.04.2019 Poznań
Przetarg nieograniczony na usługi leśne 2019
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - 05.04.2019 Poznań
ZZP-2380-9/2018 Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów
Open Nexus Szkolenia - 04.04.2019 Poznań
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)
Open Nexus Szkolenia - 04.04.2019 Poznań
Przetarg nieograniczony na dostawę pszenicy nr ref. 987654321
Open Nexus Szkolenia - 04.04.2019 Poznań
Przetarg nieograniczany na usługi leśne w 2019 r., znak: SA.270.150.2018
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - 04.04.2019 Poznań
ZZP-2380-4/2019 Świadczenie usług napraw bieżących pojazdów
Open Nexus Szkolenia - 04.04.2019 Poznań
Dostawa paszy dla ryb
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - 02.04.2019 Poznań
ZZP-2380-7/2019 Dostawa i wdrożenie oprogramowania standardowego dla systemu zarzadzania "Help Desk"

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!