Preloader image

Województwo wielkopolskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Gmina Września - 15.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE 2019/S 005-005937) - Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 2
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - 23.01.2019 Konin
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)WSZ-EP-67/2018
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - 22.01.2019 Wągrowiec
Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”
Polimex-Mostostal S.A. - 18.01.2019 Poznań
RURY - elektrociepłownia Żerań
Polimex-Mostostal S.A. - 18.01.2019 Poznań
Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów IT
Polimex-Mostostal S.A. - 18.01.2019 Poznań
Pęcherze spawalnicze
Polimex-Mostostal S.A. - 18.01.2019 Poznań
Rury - Żerań
Polimex-Mostostal S.A. - 18.01.2019 Poznań
Kołnierze - Żerań
Polimex-Mostostal S.A. - 18.01.2019 Poznań
Zawiesie do siatek ogrodzeniowych
Polimex-Mostostal S.A. - 18.01.2019 Poznań
Dwuteownik /GSZP/ 90.60245.3.E gr2

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!