Preloader image

Województwo zachodniopomorskie - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie - 12.03.2019 Szczecin
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie – Etap I i Etap III (zaprojektuji wybuduj)” oraz „Renowacja i budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej (zaprojektuj iwybuduj) wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Jodłowej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie - 07.03.2019 Szczecin
Wymiana sieci kanalizacyjnej w ul. Cisowej w Szczecinie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie - 21.02.2019 Szczecin
SUKCESYWNA DOSTAWA WODNEGO ROZTWORU CHLORKU POLIGLINU NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY „MIEDWIE” ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „POMORZANY” I „ZDROJE”
Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o. - 20.02.2019 Police
Zakup i dostawa szafki BHP ubraniowej - szt.6
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. - 20.02.2019 Police
Zakup i dostawa mocowania płyt pancernych młyna - 418 kpl. wg. opisu produktu
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. - 20.02.2019 Police
Zakup i dostawa węży pompy perylstatycznej w ilości 4 sztuki + części zamienne
Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. - 20.02.2019 Police
Przegląd, czyszczenie, ocena techniczna i napawa gazociągów wentylatorów 20G123 A/B/C/D/E/F na Wydziale Syntezy Mocznika
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. - 20.02.2019 Police
Zakup i dostawa pierścieni Białeckiego 35x35x0,6 w gatunku 1.4462 w ilości 1m3
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. - 20.02.2019 Police
Zakup i dostawa uszczelek w ilości 875 sztuk
Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. - 20.02.2019 Police
Zakup i dostawa materiałów elektrycznych - Zestaw mierników instalacji elektrycznej Sonel - 1 szt.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!